Telbit24 s.c. logo Telbit24 s.c. logo

Usługi

Systemy zabezpieczeń

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy (RCP) jest zestawem środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, nieobecności, spóźnień, zwolnień pracowników itp. Urządzenia służące do tego celu nazywa się rejestratorami czasu pracy i często posiadają one możliwość dodatkowej kontroli dostępu do określonych obszarów chronionych.

Do identyfikacji pracowników i związanych z nimi zdarzeń rejestratory czasu pracy i kontroli dostępu wykorzystują przeważnie karty zbliżeniowe typu RFID wraz z opcjonalnym hasłem dostępu. Na rynku istnieją również rejestratory, które wykorzystują do identyfikacji osoby jej dane biometryczne, takie jak np. odcisk palca. Pozwala to na pozbycie się nieprawidłowości takich jak przekazanie karty innej osobie lub jej podrobienie. Ponadto posiadają one zwykle wbudowana kamerę, która wykonuje zdjęcia osoby w momencie podejmowania przez nią prób identyfikacji.

Urządzenia do Rejestracji Czasu Pracy:

  • Kontroler – programowalna jednostka centralna; urządzenie działające samodzielnie, posiadające zwykle klaiwturę i wyświetlacz. Kontroler umieszczony jest w oddzielnym pomieszczeniu, ze względów bezpieczeństwa, dostępnym tylko dla administratora systemu.
  • Czytnik – urządzenie peryferyjne podłączone do kontrolera; jego zadaniem jest gromadzenie i przesyłanie do niego danych. Z reguły czytniki umieszcza się na zewnątrz przy wejściach na teren firmy bądź teren chroniony.
Skontaktuj się z nami
ul. Rzeszowska 66/2
39-200 Dębica