Telbit24 s.c. logo Telbit24 s.c. logo

Usługi

Systemy zabezpieczeń

Kontrola dostępu

Sprawny system kontroli dostępu (KD) to podstawa bezpieczeństwa w firmie. Jest to system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację danego podmiotu.

Kontrola dostępu znajduje swe zastosowanie wśród wielkich korporacji, których pracownicy pracują w biurowcach i kampusach, ale także wśród małych podmiotów gospodarczych zatrudniających po kilka, kilkanaście osób. Często systemy te stosuje się do zabezpieczenia pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny czy serwerownie. System kontroli dostępu wykorzystywany jest zazwyczaj również na imprezach masowych, wyciągach narciarskich, a nawet na płatnych parkingach.

Istnieją różne metody identyfikacji podmiotów, które mogą posłużyć także do określenia podziału systemów kontroli dostępu ze względu na poziom zabezpieczenia.

Niski stopień zabezpieczeń (pamięć)

 •     kod numeryczny lub alfanumeryczny (hasła, PINy)

Średni stopień zabezpieczeń (klucz)

 •     karta plastikowa z nadrukowanym kodem kreskowym
 •     karta zbliżeniowa
 •     karta chipowa
 •     karta magnetyczna

Wysoki stopień zabezpieczeń

 •     Odcisk palca (linie papilarne)
 •     Geometria dłoni
 •     Tęczówka oka
 •     Siatkówka oka
 •     Głos
 •     Układ żył w dłoni lub palcu
 •     Kryptograficzne karty chipowe

Ograniczenie dostępu osób nieupoważnionych oraz kontrola dostępu wszystkich osób wchodzących na wrażliwy teren objęty szczególną ochroną, staje się jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Kontrola dostępu w takie miejsca wydaje się być kluczowa z punktu widzenia nie tylko bezpieczeństwa, ale także interesów biznesowych. Nowoczesny system KD pozwala na wykrycie wszystkich nieupoważnionych prób wejścia na chroniony teren. Co więcej, w największych korporacjach coraz częściej wprowadza się technologie takie jak biometryczna kontrola dostępu, które uniemożliwiają wstęp osobom nieupoważnionym. Te systemy sprawiają, że wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia może być wpuszczona na określony teren. W tym celu stosuje się bramki, których zadaniem jest wpuszczenie uprawnionych osób oraz wychwycenie wszelkich prób wtargnięcia przez osoby nieuprawnione.

Systemy kontroli dostępu pozwalają także na niezwykle efektywną kontrolę miejsc przebywania poszczególnych pracowników. Ma to znaczenie szczególnie w przypadkach zakładów pracy, w których istnieją potencjalne duże zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników. Bez wątpienia omawiane systemy KD powinny funkcjonować we wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie istnieje duże zagrożenie wybuchem z powodu powszechnego wykorzystywania materiałów łatwopalnych, w kopalniach, czy zakładach chemicznych. Systemy kontroli dostępu to także niezwykle wygodny element, który można wykorzystywać w polityce kadrowej podczas rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych.

 

Skontaktuj się z nami
ul. Rzeszowska 66/2
39-200 Dębica