Telbit24 s.c. logo Telbit24 s.c. logo
Zadzwoń do nas: +48 14 658 40 40
A A A
Zadzwoń do nas: +48 14 658 40 40
A A A

Usługi

Technologie sieciowe

Gwarancja AMP
Każdy element systemu okablowania, który wykorzystywany jest do budowy toru transmisyjnego, posiada specyficzne cechy oraz wymagania techniczne, które najwyraźniej uwydatniają się w momencie połączenia tych elementów w zintegrowany kanał transmisyjny.  

Okablowanie strukturalne zbudowane z elementów o najwyższych parametrach nie gwarantuje efektywnego działania całego systemu telekomunikacyjnego. Wykorzystywanie komponentów pochodzących od różnych dostawców, wywołuje różnorakie bariery w pożądanym funkcjonowaniu omawianego systemu, a co za tym idzie może uniemożliwiać zastosowanie różnorodnych technik kodowania sygnałów.

Dlatego, w trosce o naszych Klientów, firma Telbit24 tworzy systemy telekomunikacyjne wykorzystując AMP jako producenta całościowych rozwiązań. Jakość i niezawodność wyprodukowanych i zainstalowanych systemów AMP jest potwierdzona certyfikatem 25- letniej gwarancji.

Standardowa 5-letnia gwarancja materiałowa:

Wszystkie komponenty używane do budowy systemów okablowania strukturalnego objęte są ogólną 5-letnią gwarancją materiałową na zgodność z obowiązującymi standardami ISO11801 i EN50173-x. Gwarancja ta rozpoczyna się z chwilą zakupu i może ją otrzymać każdy, kto przedstawi fakturę zakupu autoryzowanego dostawcy Tyco Electronic / AMP NETCONNECT w Polsce. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad fabrycznych lub niezgodności z normami w okresie gwarancyjnym producent poddaje produkt naprawie bądź dostarcza części zamienne.

     GWARANCJA MATERIAŁOWA - 25-letnia:
  • Obejmuje systemy okablowania składające się w 100% z produktów AMP.
  • Dotyczy systemów zainstalowanych przez LPI (Licencjonowane Przedsiębiorstwo Instalacyjne - umowa z producentem)).
  • Obejmuje systemy zarejestrowane, co potwierdza faktura zakupu, podpisana przez osobę odpowiedzialną za instalację.   
 
 
   GWARANCJA SYSTEMOWA - 25-letnia: 
  • Najważniejszy program gwarancyjny, zapewniający najwyższą jakość parametrów elektrycznych i transmisyjnych dla całości zainstalowanego systemu. (określonych w normach ISO/IEC 11801 oraz EN50173-x)
  • Dotyczy gwarancji na zgodność z normami, a nie gwarancji na aplikacje. Oznacza to, że jakiekolwiek aplikacje wykorzystujące pasmo przenoszenia,  zagwarantowane w normie, mogą być wykorzystywane bez obaw o konieczność zmiany okablowania.
  • Zmiana aplikacji nie wymusza potrzeby odnawiania gwarancji.
  • Warunkiem otrzymania gwarancji systemowej jest posiadanie przez firmę instalacyjną statusu NDI (ważnej umowy z producentem) oraz spełnienie zawartej w niej procedury rejestracyjnej wymagającej między innymi przedstawienia producentowi dokumentów potwierdzających zakupy elementów okablowania w Polsce, uprawnień i certyfikatów AMP ACT i AMP CAT II, pomiarów wszystkich torów transmisyjnych oraz dokumentacji powykonawczej.
Skontaktuj się z nami
ul. Rzeszowska 66/2
39-200 Dębica