Telbit24 s.c. logo Telbit24 s.c. logo

Usługi

Technologie sieciowe

Gwarancja AMP
Każdy element systemu okablowania, który wykorzystywany jest do budowy toru transmisyjnego, posiada specyficzne cechy oraz wymagania techniczne, które najwyraźniej uwydatniają się w momencie połączenia tych elementów w zintegrowany kanał transmisyjny.  

Okablowanie strukturalne zbudowane z elementów o najwyższych parametrach nie gwarantuje efektywnego działania całego systemu telekomunikacyjnego. Wykorzystywanie komponentów pochodzących od różnych dostawców, wywołuje różnorakie bariery w pożądanym funkcjonowaniu omawianego systemu, a co za tym idzie może uniemożliwiać zastosowanie różnorodnych technik kodowania sygnałów.

Dlatego, w trosce o naszych Klientów, firma Telbit24 tworzy systemy telekomunikacyjne wykorzystując AMP jako producenta całościowych rozwiązań. Jakość i niezawodność wyprodukowanych i zainstalowanych systemów AMP jest potwierdzona certyfikatem 25- letniej gwarancji.

Standardowa 5-letnia gwarancja materiałowa:

Wszystkie komponenty używane do budowy systemów okablowania strukturalnego objęte są ogólną 5-letnią gwarancją materiałową na zgodność z obowiązującymi standardami ISO11801 i EN50173-x. Gwarancja ta rozpoczyna się z chwilą zakupu i może ją otrzymać każdy, kto przedstawi fakturę zakupu autoryzowanego dostawcy Tyco Electronic / AMP NETCONNECT w Polsce. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad fabrycznych lub niezgodności z normami w okresie gwarancyjnym producent poddaje produkt naprawie bądź dostarcza części zamienne.

     GWARANCJA MATERIAŁOWA - 25-letnia:
  • Obejmuje systemy okablowania składające się w 100% z produktów AMP.
  • Dotyczy systemów zainstalowanych przez LPI (Licencjonowane Przedsiębiorstwo Instalacyjne - umowa z producentem)).
  • Obejmuje systemy zarejestrowane, co potwierdza faktura zakupu, podpisana przez osobę odpowiedzialną za instalację.   
 
 
   GWARANCJA SYSTEMOWA - 25-letnia: 
  • Najważniejszy program gwarancyjny, zapewniający najwyższą jakość parametrów elektrycznych i transmisyjnych dla całości zainstalowanego systemu. (określonych w normach ISO/IEC 11801 oraz EN50173-x)
  • Dotyczy gwarancji na zgodność z normami, a nie gwarancji na aplikacje. Oznacza to, że jakiekolwiek aplikacje wykorzystujące pasmo przenoszenia,  zagwarantowane w normie, mogą być wykorzystywane bez obaw o konieczność zmiany okablowania.
  • Zmiana aplikacji nie wymusza potrzeby odnawiania gwarancji.
  • Warunkiem otrzymania gwarancji systemowej jest posiadanie przez firmę instalacyjną statusu NDI (ważnej umowy z producentem) oraz spełnienie zawartej w niej procedury rejestracyjnej wymagającej między innymi przedstawienia producentowi dokumentów potwierdzających zakupy elementów okablowania w Polsce, uprawnień i certyfikatów AMP ACT i AMP CAT II, pomiarów wszystkich torów transmisyjnych oraz dokumentacji powykonawczej.
Skontaktuj się z nami
ul. Rzeszowska 66/2
39-200 Dębica